Standardy bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i Pracowników obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak i Pracowników; Nasi Pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa Naszych Gości. Realizując przedstawione tutaj zalecenia i zasady dbasz o swoje i nasze zdrowie.

I. Pracownicy Hotelu Malinowy Potok i dbałość o bezpieczeństwo naszych Gości:

Szanowni Państwo w trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

Wszyscy nasi Pracownicy dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy zgodnie z www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy. Dodatkowo każdy Pracownik Hotelu, jak i pracownicy firm kooperujących przed rozpoczęciem pracy zobligowani są do:

 • W wyznaczonym miejscu w Hotelu wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru każdej osobie będącej Pracownikiem Hotelu lub Pracownikiem naszych Kooperantów.
 • Nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem.
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS.
 • Wszyscy Pracownicy są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Pracowników do ich miejsc pracy.
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność.
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki. 
 • Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.

II. Strefy ogólne (pokoje, korytarze, hole, lobby, toalety):

 • Strefy ogólne stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników Hotelu jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz )
 • W naszym Hotelu mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi.
 • W strefie wejścia do Hotelu zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać na terenie Hotelu.
 • W tej samej części Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi.
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu.
 • W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce.
 • W strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja windy hotelowej zgodnie z wytycznymi.
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze.
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza.
 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą.

III. Strefa Recepcji:

 • W naszym Hotelu znajdziesz w Recepcji informację o maksymalnej ilości osób mogących przebywać w danej części obiektu.
 • W Recepcji w Hotelu zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników.
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w każdej recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości.
 • Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.
 • Karty do pokoi oraz klucze są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości. 

IV. Strefa wydawania posiłków 

 • W jadalni mogą przebywać i korzystać z niej tylko Goście zameldowani w hotelu;
 • Przy wejściu do Restauracji w widocznym miejscu zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości. Wszystkich Gości wchodzących do Restauracji obowiązuje konieczność zdezynfekowania rąk.
 • Wszyscy Goście mają możliwość zamawiania posiłków poza śniadaniami w ustalonych porach wydawania posiłków.
 • Wszystkie serwowane dania przynoszone są do stolików na uprzednio każdorazowo zdezynfekowanych tacach.
 • Po zakończonym przez Gościa posiłku, obsługa każdorazowo dokładnie dezynfekuje stół i krzesła w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Stoły są przygotowane i wyposażone zgodnie z wytycznymi.
 • Prowadzona jest zgodnie z wytycznymi regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak blaty, poręcze, uchwyty, klamki;
 • W trosce o nasze zdrowie dokonujemy regularnego wietrzenia pomieszczeń w celu zapewnienia zwiększonej i niezbędnej wymiany świeżego powietrza;

 

V. Strefa Sali Zabaw:

 • Nasza Sala Zabaw „Tęczowy Miś” została otwarta zgodnie z zaleceniami rządowymi https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw.
 • Sala Zabaw dostępna jest tylko dla zameldowanych Gości w naszym hotelu;
 • W tej strefie obowiązują podstawowe zasadach bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 2 m pomiędzy osobami dorosłymi).
 • Przy wejściu do Sali Zabaw zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla osób korzystających z sali zabaw;
 • Sala Zabaw jest codziennie dezynfekowana przy użyciu atestowanych środków i narzędzi oraz jest regularnie wietrzony w celu zapewnienia przepływu świeżego powietrza.
 • Przed wejściem do Sali Zabaw prosimy dzieci i opiekunów o zdjęcie obuwia.

 

VI. Strefa Wellness:

 • Otwarcie strefy SPA&Wellness zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096401.pdf
 • W strefie SPA&Wellness mogą przebywać tylko osoby zameldowane w hotelu. Zasady funkcjonowania systemu przekaże Recepcja hotelu podczas meldunku. O wszelkich modyfikacjach w tym zakresie będziemy Państwa informowali na bieżąco.
 • Przy wejściu do SPA&Wellness oraz w przebieralni, w toalecie, zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk.
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych oraz strefy przebieralni zgodnie z wytycznymi.
 • Zalecamy aby korzystanie z jacuzzi odbywało się przez pojedyncze osoby lub kilka osób wyłącznie wspólnie zamieszkujących.
 • Do sauny należy wchodzić boso, bez okrycia za wyjątkiem ręcznika.
 • Przed wejściem do strefy zabiegowej SPA&Wellness zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk.
 • Pracownicy SPA wykonują zabiegi w rękawiczkach oraz przyłbicach/maseczkach.
 • Zgodnie z rozporządzeniem używanie telefonów komórkowych podczas obecności w strefie zabiegowej jest zabronione.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy sprzątanie, dezynfekcję i wietrzenie przestrzeni strefy zabiegowej SPA&Wellness.